wz

Výprava na hrad Sion bude náročná. Honza dobře ví, jaké zvolit oblečení do té sloty

Bratr Měšek dlouho ostřil svůj tesák a jistě by neváhal, vnořit ho líté šelmě do chřtánu

Obhroublé vojenské popěvky příliš nelahodily dívčím ouškům uvyklým na tóny flétny či mandolíny

Putovali jsme po lesních stezkách, přes hory a doly, vědomi si nebezpečenství, které hrozilo od divé zvěře a lapků

Zástup uzavírali obzvláště urostlí muži vybavení účinnými zbraněmi

Ve vacích a tornách se skrývaly rozličné lahůdky pro utišení hladu i žízně poutníků

Jakub Mordorský nevěřil svým očím, zatímco Radar zůstával nad věcí

Tělesnou potřebu konali kdykoliv a kdekoliv se jim zachtělo

Tohle se v historických filmech nevidí

... by mne zajímalo, čím se utřeš!

Cestou necestou ... a bacha na bludné kořeny

Pán Malešovské tvrze, vladyka Ondřej, rozvážně a moudře volil cestu. Bojové kladivo užíval jako  hůl, a také jako nástroj pro zjednání kázně v mužstvu

Vodní toky jsme překonávali v semknutém houfci, neb nebylo jisté, co nás čeká na druhém břehu

Bratr Pappi disponoval kopím, vrhací sekerou zvanou "švejcarka" a bezmeznou odvahou

Na můstku přes potok jsme spatřili milenecký pár

Darovali jsme jim lahvici medoviny a pokračovali dále

Dosíci cíle naší cesty, hradu Sionu, podařilo se nám bez úhony

Místo hrdinného Roháčova odporu jsme uctili krátkým rozjímáním a modlitbou

Kuba nás z dálky provokoval, spoléhaje na své rychlé nohy ...

... zapomněl však na vrhací sekyru u pasu bratra Pappiho i na mou arkebuzu

Na zpáteční cestě nás zastihla průtrž mračen. I otrlí bojovníci zvyklí na nepohodu, cedili skrze zuby bohapusté kletby

Některé opozdilce jsme museli ponechat jejich osudu

Oděvy z kvalitního sukna ochránily poutníky před vichřicí i deštěm

Ve tvrzi na nás čekalo bezpočet pečených opeřenců, tzv. "svatomartinských husiček", jakožto i přehršel jiných lahůdek

Většina hodujících byla znalá slušných mravů a ovládala umění stolovat

Hanička pojídala krmi příkladným způsobem, Kuba se však nerozpakoval tajně ublívat do rukávu

Veronika vkládala pokrmy do úst třemi prsty levé ruky, jak jest doporučováno. Bratr Měšek však žral všema deseti

Bratr Pappi se ženou svou Marií jsou zkušenými hodovníky

Pán tvrze promlouvá ke svému lidu rukodělnému i zbrojnému

Slušní lidé chodili močit a zvracet do připraveného škopíku

... všichni ovšem dobrých mravů neznali ...

Vlastníma rukama jsem ho uškrtil!

Nebyla nouze o humorné scénky

Pán tvrze jedl pouze vybrané pochoutky

Po půlnoci přišli i nezvaní hosté

Nezbývalo, než sáhnout po sudlici a vetřelce umravnit

Víc hlav, víc ví

Úroda letos nebyla nejlepší a zima bude tuhá

Slečno, mohu vám okousat nehty?

Radim je zasloužilým členem klubu "Smějící se bestie"

... hodovat tedy skutečně neumí

...  je to jízlivej parchant, takže do našeho klubu výborně zapadne

Slavná a krví mnoha bojišť zbrocená korouhev našeho města vzbuzovala zasloužený obdiv i úctu

Ženy kuly pikle, jak je jejich dobrým zvykem

Tolik chutné krmě jsem na Malešově ještě nikdy nezažil. Zbytky pečených husí chutnaly i druhý den

         

 

I já jsem tam byl, arkebuzu vlekouc, dobrého truňku cestou pil,  leč sám sebe zvěčniti nemohl

S pánem tvrze jsem vybraných pokrmů dosti nestřídmě pojedl ...

... pak s lidmi dobrými lahodných nápojů až do kuropění si zavdával a veselých písní pěl

No a příště, kdyby ty iluminace mohl pořizovat raději někdo jinej